Skip to main content

Energetyka

 • sieci elektroenergetyczne SN,
 • stacje transformatorowe SN/nn,
 • węzły rozdzielcze SN/SN,
 • elektrownie fotowoltaiczne,
 • sieci elektroenergetyczne nn.

Wewnętrzne instalacje elektryczne

 • budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, 
 • obiekty przemysłowe,
 • obiekty handlowo-usługowe,
 • obiekty w wykonaniu specjalistycznym (np. szpitale),
 • instalacje fotowoltaiczne,
 • instalacje zasilania gwarantowanego.

 

 

Wewnętrzne instalacje teletechniczne

 • okablowanie strukturalne, 
 • system sygnalizacji pożaru SSP, 
 • system oddymiania, 
 • system telewizji przemysłowej CCTV, 
 • system kontroli dostępu KD,
 • naziemna telewizja cyfrowa,
 • telewizja satelitarna SAT.